AZOSPERM (SPERM OLMAMASI) nedir ?

Hiç sperm bulunmaması anlamına gelen azospermi tüm erkeklerin %1‘inde, infertilite  problemi olan erkeklerin ise %10-15‘inde görülür.

Azosperm erkeklerin çoğunda sorun sperm taşıyıcı kanallar açık olduğu halde testislerde olgun sperm üretiminin yeterli düzeyde olmamasıdır .

Hastaların yaklaşık %40‘ında ise azosperminin nedeni testislerde üretim kusuru değil, üretilen olgun spermlerin boşaltıcı kanallar aracılığıyla vücut dışına atılma sürecindedir.

Erkeklerde detaylı bir özgeçmiş alınarak fiziki muayene ile gerekli laboratuvar araştırması ile azosperminin nedeni bulunur. Erkek değerlendirilirken yapılan temel testler FSH ve testosteron hormonlarının düzeylerinin tayin edilmesidir.

Azospermi hastanın cerrahi yöntemler kullanılarak elde edilen testis dokularından üreme hücresi incelemesi yapılır. Bu cerrahi işlemler TESA, TESE, PESA, MESA dır. Mikro Tese işlemi büyük bir mikroskop altında yapılmasından dolayı diğer işlemlere göre üreme hücresi bulma başarısı bakımından daha faydalı bir yöntemdir.

İşlem lokal anestezi veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir.

Hasta aynı gün içerisinde taburcu edilebilir. Sperm bulunması durumunda bir sonraki tedavilerde kullanılmak için spermler dondurulabilir. Böylelikle ikinci bir cerrahi işleme gerek kalmamaktadır.